Tábory prebiehajú denne od pondelka do piatku, v čase od 8:00 do 16:00.

Jazyková škola Zelená planéta pripravuje už 7. ročník denných letných jazykovo-zážitkových táborov v Terchovej pre deti z celej Terchovskej doliny.  Tábory sú určené najmä pre deti vo veku 6 až 12 rokov. Mladšie alebo staršie deti možnosť prihlásiť po konzultácii.

Termíny táborov:

  1. termín 8.7. – 12.7. 2024
  2. termín 15.7. – 19.7. 2024
  3. termín 22.7. – 26.7. 2024 (iba staršie deti 4. – 7.ročník)
  4. termín 5.8. – 9.8. 2024 (MŠ tábor/prváci – 4 až 7 ročné deti)
  5. termín 12.8. – 16.8. 2024

V skupine 7- 10 detí. Cena 125€/dieťa/týždeň

Cena zahŕňa: lektora angličtiny, učebné pomôcky, teplý obed, pitný režim, cestovné

Program dňa: Každý deň bude venovaný jednej téme. Deti sa počas dňa oboznámia v štyroch vyučovacích hodinách s témou dňa v anglickom jazyku a následne si vyskúšajú použitie naučených vedomostí v praxi. Spolu s lektorom sa po výučbe vyberú na športovú, turistickú či kultúrnu prechádzku, počas ktorej budú praktikovať to, čo sa naučili.

Cieľom tohto programu je zlepšiť komunikáciu v anglickom jazyku, vedieť sa vynájsť v praxi a nabrať odvahu komunikovať na verejnosti.

Témy jednotlivých dní sú nasledovné:

  1. deň – stravovanie a reštaurácia (In The Restaurant) – naučíme sa základnú slovnú zásobu jedál a nápojov a frázy ako si objednať v reštaurácii. Deti si objednajú obed v angličtine (s personálom to bude vopred dohodnuté).
  2. deň – dedina a mesto (In The Village) – naučíme sa pomenovávať veci okolo seba, opisovať to, čo vidíme. Prejdeme sa po dedine, odvezieme terchovským vláčikom a navštívime sochu Jánošíka.
  3. deň – zvieratá a farma (On The Farm) – naučíme sa mnoho o ríši zvierat a slovnú zásobu spojenú so životom na farme. Navštívime Salaš na Rovnej hore a vyberieme sa na lúky pod Rozsutcom.
  4. deň – moje obľúbené aktivity (My Favourite Day/ Activities) – naučíme sa rozprávať o svojich obľúbených aktivitách, koníčkoch a športoch. Vyberieme sa na turistiku do Jánošíkových dier.
  5. deň – zelený deň (Green Day) – v tento deň si povieme niečo o životnom prostredí a nutnosti správať sa ekologicky. Vyberieme sa do prírody na Oravcové.

V prípade nepriaznivého počasia bude program upravený. Program takisto upravujeme podľa našich pravidelných účastníkov, tak aby sme im priniesli nové témy a zážitky.

Prihlasovať sa môžete telefonicky. Uzávierka prihlášok na júlové tábory je do 21. 06. 2024 a na augustové tábory do 19. 07. 2024. Po potvrdení Vám bude miesto záväzne rezervované až po prijatí úhrady kurzu. Platba je záväzná, v prípade, že sa nebude môcť dieťa z určitých dôvodov zúčastniť, môže za seba poslať náhradníka, prípadne Vám ho pomôžeme nájsť my.  V prípade voľných miest je  možnosť prihlásenia sa aj po termíne uzávierky.

Možnosť uplatniť rekreačné poukazy fpoho.

Na konci tábora získavajú deti okrem praktických vedomostí a  skvelých zážitkov aj  diplom o absolvovaní tábora.