Jazykové kurzy ZŠ

Jazyková škola Zelená planéta ponúka kvalitné skupinové kurzy anglického jazyka pre žiakov základných škôl. Veľkou prednosťou našich kurzov je ich veľkosť, nakoľko je v skupine maximálne 6 účastníkov. Vzhľadom na nízky počet účastníkov kurzu je veľký priestor pre konverzáciu a individuálny prístup ku každému študentovi. Skupinové kurzy žiakov základných škôl prebiehajú spravidla dvakrát týždenne a hodiny trvajú 45 minút, resp. 60 minút pre žiakov 8. a 9. ročníka.

Angličtina pre deti základných škôl

Často sa stáva, že žiaci 8. ročníka, ktorí sa učia angličtinu už od 3. triedy, prídu na pohovor a na základe svojich vedomostí sú zaradení do kurzu pre začiatočníkov. A to majú 5 rokov štúdia jazyka za sebou. Možno je to spôsobené najmä tým, že v triede je veľa žiakov a vo veľkých skupinách je efektivita výučby jazyka veľmi nízka. Druhým dôvodom je, že v triedach bývajú rôzne úrovne žiakov a jednoducho sa nedá vyhovieť každému. Prax ukazuje, že pokiaľ chcete, aby sa Vaše dieťa naučilo angličtinu na základnej škole na takej úrovni, aby hravo zvládlo prechod na strednú školu, jednoducho musí chodiť na súkromné vyučovanie. .

Jazyková škola zabezpečuje kvalitné kurzy pre žiakov od 1. až po 9. ročník. Vyučovanie prebieha dvakrát týždenne. Pre žiakov 8. a 9. ročníka je v ponuke tzv. LAST MINUTE kurz, v ktorom sa zopakujú všetky základy, vyučuje sa zo stredoškolských učebníc a absolventi hravo zvládajú prechod na strednú školu.

Angličtina pre najmenších – deti od 4 do 6 rokov

Pre deti materských škôl je v ponuke veselý kurz „Cookie and Friends“, ktorý je jemným úvodom do anglického jazyka so zameraním na piesne a prvú slovnú zásobu. Pomáha deťom zvyknúť si na nový jazyk a vytvoriť si k nemu pozitívny vzťah. Pracovný zošiť, s ktorým deti na kurze pracujú, poskytuje okrem nových jazykových vedomostí i tréning motorických zručností formou aktivít ako napr. vyfarbovanie, lepenie, “nájdi rozdiel”, “nájdi, čo chýba”, počítanie, zoraďovanie, atď. Kurz prebieha dvakrát týždenne.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.