The Latest

Letné tábory 2019 už v ponuke

On 27. Marec 2019, in Všeobecné info, by admin
0

Jazyková škola Zelená planéta pripravuje už 2. ročník denných letných jazykovo-zážitkových táborov v Terchovej pre deti z celej terchovskej doliny.  Tábory sú určené najmä pre deti vo veku 6 až 11 rokov.

Tábory prebiehajú denne od pondelka do piatku, v čase od 8:00 do 16:00, no deti si už v prípade potreby môžete priviesť od 7:30 a vyzdvihnúť si ich budete môcť do 16:30 hod.

Termíny táborov:

 1. turnus       8.7. – 12.7.
 2. turnus      5.8. – 9.8.
 3. turnus      19.8. – 23.8.

V skupine 7- 10 detí. Cena 99€/dieťa/týždeň

Cena zahŕňa: lektora angličtiny, učebné pomôcky, teplý obed, pitný režim, priestory

V prípade dostatočného záujmu budú skupiny zostavené nasledovne:

 • predškoláci, prváci a druháci
 • tretiaci, štvrtáci a piataci

Program dňa: Každý deň bude venovaný jednej téme. Deti sa počas dňa oboznámia v štyroch vyučovacích hodinách s témou dňa v anglickom jazyku a následne si vyskúšajú použitie naučených vedomostí v praxi. Spolu s lektorom sa po výučbe vyberú na športovú, turistickú či kultúrnu prechádzku, počas ktorej budú praktikovať to, čo sa naučili.

Cieľom tohto programu je zlepšiť komunikáciu v anglickom jazyku, vedieť sa vynájsť v praxi a nebáť sa komunikovať na verejnosti.

Okrem vzdelávania by sme však deti radi zapojili aj do pohybovo-športových aktivít, zorganizovali náučno-zábavné hry, ukázali im krásy vlastného kraja a priblížili miestnu kultúru. Chýbať nebudú ani piesne či hudobné nástroje.

Témy jednotlivých dní sú nasledovné:

 1. deň – stravovanie a reštaurácia (In The Restaurant) – naučíme sa základnú slovnú zásobu jedál a nápojov a frázy ako si objednať v reštaurácii. Navštívime miestnu reštauráciu, kde sa deti budú musieť dorozumieť výhradne anglicky (s personálom to bude vopred dohodnuté).
 2. deň – dedina a mesto (In The Village) – naučíme sa pomenovávať veci okolo seba, opisovať to, čo vidíme. Prejdeme sa po dedine, odvezieme terchovským vláčikom a výlet ukončíme hrami na Oravcovom.
 3. deň – zvieratá a farma (On The Farm) – naučíme sa mnoho o ríši zvierat a slovnú zásobu spojenú so životom na farme. Navštívime Salaš na Rovnej hore a vyberieme sa na lúky pod Rozsutcom.
 4. deň – moje obľúbené aktivity (My Favourite Day/ Activities) – naučíme sa rozprávať o svojich obľúbených aktivitách, koníčkoch a športoch. Vyberieme sa do zážitkového penziónu Jánošíkov dvor v Zázrivej, zahráme si golf a zapískame na píšťalách a fujare.
 5. deň – zelený deň (Green Day) – v tento deň si povieme niečo o životnom prostredí a nutnosti správať sa ekologicky. Vyberieme sa do prírody, kde si vysvetlíme dopad neohľaduplného správania na našu prírodu – netriedenie odpadkov, výroba plastových obalov, používanie áut, plytvanie vody, znečistenie prostredia, atď.

V prípade nepriaznivého počasia bude program upravený. V prípade, že sa na daný termín prihlási väčšina účastníkov, ktorá sa zúčastnila tábora minulý rok, vyhradzujeme si právo zmeny programu.

Prihlasovať sa môžete telefonicky do 15.6.2019. Miesto Vám bude záväzne rezervované až po prijatí úhrady kurzu. Platba je záväzná, v prípade, že sa nebude môcť dieťa z určitých dôvodov zúčastniť, môže za seba poslať náhradníka, prípadne Vám ho pomôžeme nájsť my.  V prípade voľných miest je  možnosť prihlásenia sa aj po 15.6.2019.

Na konci tábora získavajú deti okrem praktických vedomostí a  skvelých zážitkov aj  diplom o absolvovaní tábora.

 

v nadväznosti na úspešné letné tábory z minulého roka prichádzame s ponukou zimného denného tábora počas jarných prázdnin od 4.3. do 8.3.2019

 • Tábor je určený najmä pre deti vo veku od 6 do 11 rokov
 • Tábor prebieha denne od 7:30 do 16:30
 • 4 hodiny angličtiny doobeda, poobede aktivity a vychádzky podľa počasia
 • Zabezpečený obed a pitný režim
 • V skupine 7 – 10 detí, cena je 99€/dieťa/týždeň
 • Uzávierka prihlášok je do 31.1.2019

Bližšie sa informovať a prihlásiť môžete u Gabriela Godu na 0915 118 765

 

Nový školský rok 2018/2019

On 3. September 2018, in Všeobecné info, by admin
0

V týchto dňoch prebieha zápis do kurzov Zelenej planéty. Svoje deti môžete prihlásiť do našich kurzov v Terchovej, v Belej, v Zázrivej a v Čachticiach.  Nové kurzy pripravujeme v Krasňanoch.

Existujúcich žiakov, ktorí sa s nami učili v minulom školskom roku budeme automaticky kontaktovať telefonicky pre overenie záujmu pokračovania v štúdiu.

Noví záujemcovia o kurzy sa môžu nezáväzne prihlásiť vypísaním návratiek a odovzdaním svojim triednym učiteľom. Následne budete kontaktovaný zástupcom jazykovej školy a dostanete podrobnejšie informácie k štúdiu.

Predpokladaný termín zostavenia kurzov na tento školský rok je 14. september 2018. Ak by sme Vás dovtedy nekontaktovali, zavolajte nám prosím a informujte sa na možnostiach štúdia.

Do kurzov sa je možné prihlásiť aj počas celého školského roka, ak máme voľné miesto na úrovni vášho dieťaťa.

V Terchovej takisto ponúkame aj možnosť štúdia pre stredoškolákov a dospelých v skupinových alebo individuálnych kurzoch  v dopoľudňajších a podvečerných hodinách.

V prípade akýchkoľvek otázok vám rád pomôže Gabriel Goda na telefónnom čísle 0915 118 765.

Tešíme sa na spoluprácu!

 

Jazyková škola Zelená planéta pripravuje denné letné jazykovo-zážitkové tábory v Terchovej pre deti z celej terchovskej doliny.  Tábory sú určené najmä pre deti vo veku 6 až 11 rokov.

Tábory budú prebiehať  denne od pondelka do piatku, v čase od 8:00 do 16:00, no deti si už v prípade potreby budete môcť priviesť od 7:30 a vyzdvihnúť si ich budete môcť do 16:30 hod.

Termíny táborov:

1. turnus       9.7. – 13.7.

2. turnus      23.7. – 27.7.

3. turnus      6.8. – 10.8.

4. turnus      20.8. – 24.8.

V skupine 7- 10 detí. Cena 99€/dieťa/týždeň

Cena zahŕňa: lektora angličtiny, učebné pomôcky, teplý obed, pitný režim, priestory

V prípade dostatočného záujmu budú skupiny zostavené nasledovne:

 • predškoláci, prváci a druháci
 • tretiaci, štvrtáci a piataci

Program dňa: Každý deň bude venovaný jednej téme. Deti sa počas dňa oboznámia v štyroch vyučovacích hodinách s témou dňa v anglickom jazyku a následne si vyskúšajú použitie naučených vedomostí v praxi. Spolu s lektorom sa po výučbe vyberú na športovú, turistickú či kultúrnu prechádzku, počas ktorej budú praktikovať to, čo sa naučili.

Cieľom tohto programu je zlepšiť komunikáciu v anglickom jazyku, vedieť sa vynájsť v praxi a nebáť sa komunikovať na verejnosti.

Okrem vzdelávania by sme však deti radi zapojili aj do pohybovo-športových aktivít, zorganizovali náučno-zábavné hry, ukázali im krásy vlastného kraja a priblížili miestnu kultúru. Chýbať nebudú ani piesne či hudobné nástroje.

Témy jednotlivých dní sú nasledovné:

1. deň – stravovanie a reštaurácia (In The Restaurant) – naučíme sa základnú slovnú zásobu jedál a nápojov a frázy ako si objednať v reštaurácii. Navštívime miestnu reštauráciu, kde sa deti budú musieť dorozumieť výhradne anglicky (s personálom to bude vopred dohodnuté).

2. deň – dedina a mesto (In The Village) – naučíme sa pomenovávať veci okolo seba, opisovať to, čo vidíme. Prejdeme sa po dedine, odvezieme terchovským vláčikom a výlet ukončíme hrami na Oravcovom.

3. deň – zvieratá a farma (On The Farm) – naučíme sa mnoho o ríši zvierat a slovnú zásobu spojenú so životom na farme. Navštívime Salaš na Rovnej hore a vyberieme sa na lúky pod Rozsutcom.

4. deň – moje obľúbené aktivity (My Favourite Day/ Activities) – naučíme sa rozprávať o svojich obľúbených aktivitách, koníčkoch a športoch. Vyberieme sa do zážitkového penziónu Jánošíkov dvor v Zázrivej, zahráme si golf a zapískame na píšťalách a fujare.

5. deň – zelený deň (Green Day) – v tento deň si povieme niečo o životnom prostredí a nutnosti správať sa ekologicky. Vyberieme sa do prírody, kde si vysvetlíme dopad neohľaduplného správania na našu prírodu – netriedenie odpadkov, výroba plastových obalov, používanie áut, plytvanie vody, znečistenie prostredia, atď.

V prípade nepriaznivého počasia bude program upravený.

Prihlasovať sa môžete telefonicky do 15.6.2018. Miesto Vám bude záväzne rezervované až po prijatí úhrady kurzu. Platba je záväzná, v prípade, že sa nebude môcť dieťa z určitých dôvodov zúčastniť, môže za seba poslať náhradníka, prípadne Vám ho pomôžeme nájsť my.  V prípade voľných miest je  možnosť prihlásenia sa aj po 15.6.2018.

Na konci tábora získavajú deti okrem praktických vedomostí a  skvelých zážitkov aj  diplom o absolvovaní tábora.

V prípade dostatočného záujmu je tu možnosť pripraviť program pre 12 – 14 ročné deti.

 

LETNÁ PRÍPRAVA NA STREDNÚ ŠKOLU

 V auguste ponúkame intenzívny letný jazykový kurz pre žiakov 9. ročníka (prípadne 8. ročníka). Ak ide vaše dieťa na strednú školu a má nedostatky v jazyku, má jedinečnú príležitosť prejsť si základmi a naučiť sa veci, ktoré bude potrebovať k plynulejšiemu prechodu na strednú školu. Vyučovanie bude prebiehať od 6.8. do 30.8, v pracovné dni od 17:00 do 19:00 hod., cena kurzu je 190€ (38 hodín výučby). Podmienkou sú minimálne štyria účastníci v kurze. Uzávierka prihlášok na letný intenzívny kurz je do 15.7.2017.

Bližšie informácie a možnosť prihlásiť sa získate u Gabriela Godu na 0915 118 765.

 

V týchto dňoch prebieha zápis do kurzov Zelenej planéty. Svoje deti môžete prihlásiť do našich kurzov v Terchovej, Belej, Čachticiach, Bzinciach pod Javorinou a pripravujeme pre vás aj novú jazykovú triedu v Zázrivej.

Existujúcich žiakov, ktorí sa s nami učili v minulom školskom roku budeme automaticky kontaktovať telefonicky pre overenie záujmu pokračovania v štúdiu.

Noví záujemcovia o kurzy sa môžu nezáväzne prihlásiť vypísaním návratiek a odovzdaním svojim triednym učiteľom. Následne budete kontaktovaný zástupcom jazykovej školy a dostanete podrobnejšie informácie k štúdiu.

Predpokladaný termín zostavenia kurzov na tento školský rok je 15. september 2017. Ak by sme Vás dovtedy nekontaktovali, zavolajte nám prosím a informujte sa na možnostiach štúdia.

Do kurzov sa je možné prihlásiť aj počas celého školského roka, ak máme voľné miesto na úrovni vášho dieťaťa.

V prípade akýchkoľvek otázok vám rád pomôže Gabriel Goda na telefónnom čísle 0915 118 765.

Tešíme sa na spoluprácu!

 

V spolupráci zo ZŠ s MŠ Ľudmily Podjavorinskej Bzince pod Javorinou ponúkame v Bzinciach pod Javorinou už aj kvalitné kurzy anglického jazyka pre dospelých. Výučba prebieha v malých skupinách s veľkým dôrazom na konverzáciu.

Pre tých, ktorí by mali záujem o individuálne štúdium ponúkame možnosť výučby v ranných hodinách.

Znalosť anglického jazyka je už dnes nevyhnutnosťou a to nielen kvôli práci. Angličtinu sa zo dňa na deň nenaučíte, vyžaduje si to oveľa viac času. Preto začnite už teraz, aby ste boli pripravení, keď to budete potrebovať.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na čísle 0915 118 765.

 

Jazyková škola Zelená planéta pripravila pre maturantov Prípravu na písomné maturity počas jarných prázdnin. V kurze si žiaci vyskúšajú svoju pripravenosť na maturitu na vzorových testoch a  precvičia si písanie slohových prác.

Kurz bude prebiehať od  pondelka do piatku, denne dve hodiny. Ponúkame obe úrovne B1 a B2. Cena kurzu je 50 €. Kurz otvoríme v prípade dostatočného počtu záujemcov pre každú jazykovú úroveň.  V prípade záujmu nás prosím čím skôr kontaktujte.

Zároveň Vám ponúkame možnosť štúdia anglického jazyka v skupinových ako aj individuálnych kurzoch. Učíme všetky vekové kategórie. Nové kurzy otvárame podľa záujmu počas celého roka. Ak potrebujete s čímkoľvek pomôcť v oblasti anglického jazyka, veľmi radi Vám pomôžeme.

 

V spolupráci zo Spojenou školou Belá ponúkame v Belej už aj kvalitné kurzy anglického jazyka pre dospelých. Výučba prebieha v malých skupinách s veľkým dôrazom na konverzáciu.

Pre tých, ktorí by mali záujem o individuálne štúdium ponúkame možnosť výučby v ranných hodinách.

Znalosť anglického jazyka je už dnes nevyhnutnosťou a to nielen kvôli práci. Angličtinu sa zo dňa na deň nenaučíte, vyžaduje si to oveľa viac času. Preto začnite už teraz, aby ste boli pripravení, keď to budete potrebovať.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na čísle 0915 118 765.

 

Po ročnej prestávke v Terchovej opäť rozširujeme ponuku kvalitných kurzov anglického jazyka aj pre stredoškolákov a dospelých.

Individuálne, mini skupinové a skupinové kurzy budú začínať už v júli pod vedením lektora Gabriela Godu. Okrem štandardnej výučby v lete ponúkame doučovanie, prípravu na maturitu, prípravu na reparát, prípravu na vycestovanie za prácou do zahraničia a konverzácie. V ponuke sú aj preklady z/do anglického jazyka a tlmočenie.

V tomto školskom roku 2015/2016 úspešne realizujeme výučbu detí materských a základných škôl v Terchovej a Belej. Výučba prebieha do 23.6.2016! Všetkým deťom a ich rodičom ďakujeme za ich priazeň a opäť sa tešíme na spoločné hodiny v septembri. V septembri budeme takisto otvárať nové kurzy pre nových záujemcov. Predbežne si môžete rezervovať miesto už počas letných prázdnin.

Bližšie informácie o možnostiach štúdia získate na telefónom čísle 0915 118 765.

 

Terchová: voľné nové miesta v kurzoch

On 11. November 2015, in Všeobecné info, by admin
0

Radi by sme Vás informovali, že v priebehu novembra budeme v Terchovej otvárať kurzy anglického jazyka pre žiakov materskej školy (predškolákov) a terajších prvákov. Momentálne máme voľné ešte 4 miesta.

Zároveň pripravujeme aj nový kurz pre štvrtákov a piatakov, kde máme voľné ešte 2 miesta.

Bližšie informácie o kurzoch a možnostiach štúdia Vám radi poskytneme na čísle 0915 118 765.