Počas jarných prázdnin v termíne od 27.2. do 3.3.2023 pripravujeme Zimný denný tábor Zelenej planéty v Terchovej. Tábor je určený najmä pre deti vo veku od 6 do 12 rokov.

Tábor bude prebiehať denne od pondelka do piatku, v čase od 8:00 do 16:00.

V skupine 7- 10 detí. Cena 110€/dieťa/týždeň

Cena zahŕňa: lektora angličtiny, učebné pomôcky, teplý obed, pitný režim, cestovné.

Každý deň bude venovaný jednej téme. Deti sa počas dňa oboznámia v štyroch vyučovacích hodinách s témou dňa v anglickom jazyku. V poľudňajších hodinách sa vyberieme na výlet. Témy dňa a výlety budú pripravené tesne pred začatím tábora podľa prihlásených detí a podľa počasia.

Prihlasovať sa môžete telefonicky. Uzávierka prihlášok na tábor je do 15.2.2023. Po potvrdení Vám bude miesto záväzne rezervované po prijatí úhrady kurzu. Platba je záväzná, v prípade, že sa nebude môcť dieťa z určitých dôvodov zúčastniť, môže za seba poslať náhradníka, prípadne Vám ho pomôžeme nájsť my.  V prípade voľných miest je  možnosť prihlásenia sa aj po termíne uzávierky.