Jazyková škola Zelená planéta pripravuje už 4. ročník denných letných jazykovo-zážitkových táborov v Terchovej pre deti z celej Terchovskej doliny.  Tábory sú určené najmä pre deti vo veku 6 až 12 rokov.

Tábory prebiehajú denne od pondelka do piatku, v čase od 8:00 do 16:00, no deti si už v prípade potreby môžete priviesť od 7:30 a vyzdvihnúť si ich budete môcť do 16:30 hod.

Termíny táborov:

 1. turnus       6.7. – 9.7. 2021
 2. turnus      12.7. – 16.7. 2021
 3. turnus      2.8. – 6.8. 2021
 4. turnus      9.8. – 13.8.2021
 5. turnus.    23.8. – 27.8. 2021

V skupine 7- 10 detí. Cena 110€/dieťa/týždeň (90€/dieťa/týždeň 1. turnus – skrátený)

Cena zahŕňa: lektora angličtiny, učebné pomôcky, teplý obed, pitný režim, priestory

V prípade dostatočného záujmu budú skupiny zostavené nasledovne:

 • predškoláci, prváci, druháci, tretiaci
 • štvrtáci, piataci a šiestaci

Program dňa: Každý deň bude venovaný jednej téme. Deti sa počas dňa oboznámia v štyroch vyučovacích hodinách s témou dňa v anglickom jazyku a následne si vyskúšajú použitie naučených vedomostí v praxi. Spolu s lektorom sa po výučbe vyberú na športovú, turistickú či kultúrnu prechádzku, počas ktorej budú praktikovať to, čo sa naučili.

Cieľom tohto programu je zlepšiť komunikáciu v anglickom jazyku, vedieť sa vynájsť v praxi a nebáť sa komunikovať na verejnosti.

Okrem vzdelávania by sme však deti radi zapojili aj do pohybovo-športových aktivít, zorganizovali náučno-zábavné hry, ukázali im krásy vlastného kraja a priblížili miestnu kultúru.

Témy jednotlivých dní sú nasledovné:

 1. deň – stravovanie a reštaurácia (In The Restaurant) – naučíme sa základnú slovnú zásobu jedál a nápojov a frázy ako si objednať v reštaurácii. Navštívime miestnu reštauráciu, kde sa deti budú musieť dorozumieť výhradne anglicky (s personálom to bude vopred dohodnuté).
 2. deň – dedina a mesto (In The Village) – naučíme sa pomenovávať veci okolo seba, opisovať to, čo vidíme. Prejdeme sa po dedine, odvezieme terchovským vláčikom a navštívime sochu Jánošíka.
 3. deň – zvieratá a farma (On The Farm) – naučíme sa mnoho o ríši zvierat a slovnú zásobu spojenú so životom na farme. Navštívime Salaš na Rovnej hore a vyberieme sa na lúky pod Rozsutcom.
 4. deň – moje obľúbené aktivity (My Favourite Day/ Activities) – naučíme sa rozprávať o svojich obľúbených aktivitách, koníčkoch a športoch. Vyberieme sa do zážitkového penziónu Jánošíkov dvor v Zázrivej, kde si  zahráme golf.
 5. deň – zelený deň (Green Day) – v tento deň si povieme niečo o životnom prostredí a nutnosti správať sa ekologicky. Vyberieme sa do prírody na Oravcové, kde si vysvetlíme dopad neohľaduplného správania na našu prírodu – netriedenie odpadkov, výroba plastových obalov, používanie áut, plytvanie vody, znečistenie prostredia, atď.

V prípade nepriaznivého počasia bude program upravený. V prípade, že sa na daný termín prihlási väčšina účastníkov, ktorá sa zúčastnila tábora minulý rok, vyhradzujeme si právo zmeny programu.

Prihlasovať sa môžete telefonicky. Uzávierka prihlášok na júlové tábory je do 25.6. 2021 a na augustové tábory do 25. 07. 2021. Vzhľadom na súčasnú situáciu zbierame predbežný záujem o tábory a záväzne budú potvrdené až pred konaním sa tábora podľa aktuálnej situácie a platných epidemiologických opatrení.  Po potvrdení Vám bude miesto záväzne rezervované až po prijatí úhrady kurzu. Platba je záväzná, v prípade, že sa nebude môcť dieťa z určitých dôvodov zúčastniť, môže za seba poslať náhradníka, prípadne Vám ho pomôžeme nájsť my.  V prípade voľných miest je  možnosť prihlásenia sa aj po termíne uzávierky.

Na konci tábora získavajú deti okrem praktických vedomostí a  skvelých zážitkov aj  diplom o absolvovaní tábora.