Jazyková škola Zelená planéta pripravuje už 3. ročník denných letných jazykovo-zážitkových táborov v Terchovej pre deti z celej Terchovskej doliny.  Tábory sú určené najmä pre deti vo veku 6 až 12 rokov.

Tábory prebiehajú denne od pondelka do piatku, v čase od 8:00 do 16:00, no deti si už v prípade potreby môžete priviesť od 7:30 a vyzdvihnúť si ich budete môcť do 16:30 hod.

Termíny táborov:

 1. turnus       6.7. – 10.7.
 2. turnus      13.7. – 17.7
 3. turnus      3.8. – 7.8.
 4. turnus      10.8. – 14.8.

V skupine 7- 10 detí. Cena 99€/dieťa/týždeň

Cena zahŕňa: lektora angličtiny, učebné pomôcky, teplý obed, pitný režim, priestory

V prípade dostatočného záujmu budú skupiny zostavené nasledovne:

 • predškoláci, prváci, druháci, tretiaci
 • štvrtáci, piataci a šiestaci

Program dňa: Každý deň bude venovaný jednej téme. Deti sa počas dňa oboznámia v štyroch vyučovacích hodinách s témou dňa v anglickom jazyku a následne si vyskúšajú použitie naučených vedomostí v praxi. Spolu s lektorom sa po výučbe vyberú na športovú, turistickú či kultúrnu prechádzku, počas ktorej budú praktikovať to, čo sa naučili.

Cieľom tohto programu je zlepšiť komunikáciu v anglickom jazyku, vedieť sa vynájsť v praxi a nebáť sa komunikovať na verejnosti.

Okrem vzdelávania by sme však deti radi zapojili aj do pohybovo-športových aktivít, zorganizovali náučno-zábavné hry, ukázali im krásy vlastného kraja a priblížili miestnu kultúru. Chýbať nebudú ani piesne či hudobné nástroje.

Témy jednotlivých dní sú nasledovné:

 1. deň – stravovanie a reštaurácia (In The Restaurant) – naučíme sa základnú slovnú zásobu jedál a nápojov a frázy ako si objednať v reštaurácii. Navštívime miestnu reštauráciu, kde sa deti budú musieť dorozumieť výhradne anglicky (s personálom to bude vopred dohodnuté).
 2. deň – dedina a mesto (In The Village) – naučíme sa pomenovávať veci okolo seba, opisovať to, čo vidíme. Prejdeme sa po dedine, odvezieme terchovským vláčikom a výlet ukončíme hrami na Oravcovom.
 3. deň – zvieratá a farma (On The Farm) – naučíme sa mnoho o ríši zvierat a slovnú zásobu spojenú so životom na farme. Navštívime Salaš na Rovnej hore a vyberieme sa na lúky pod Rozsutcom.
 4. deň – moje obľúbené aktivity (My Favourite Day/ Activities) – naučíme sa rozprávať o svojich obľúbených aktivitách, koníčkoch a športoch. Vyberieme sa do zážitkového penziónu Jánošíkov dvor v Zázrivej, zahráme si golf a zapískame na píšťalách a fujare.
 5. deň – zelený deň (Green Day) – v tento deň si povieme niečo o životnom prostredí a nutnosti správať sa ekologicky. Vyberieme sa do prírody, kde si vysvetlíme dopad neohľaduplného správania na našu prírodu – netriedenie odpadkov, výroba plastových obalov, používanie áut, plytvanie vody, znečistenie prostredia, atď.

V prípade nepriaznivého počasia bude program upravený. V prípade, že sa na daný termín prihlási väčšina účastníkov, ktorá sa zúčastnila tábora minulý rok, vyhradzujeme si právo zmeny programu.

Prihlasovať sa môžete telefonicky do 20.7.2020 na 0915 118 765. Miesto Vám bude záväzne rezervované až po prijatí úhrady kurzu. Platba je záväzná, v prípade, že sa nebude môcť dieťa z určitých dôvodov zúčastniť, môže za seba poslať náhradníka, prípadne Vám ho pomôžeme nájsť my.  V prípade voľných miest je  možnosť prihlásenia sa aj po 20.7.2020.

Na konci tábora získavajú deti okrem praktických vedomostí a  skvelých zážitkov aj  diplom o absolvovaní tábora.