Jazyková škola Zelená planéta pripravuje denné letné jazykovo-zážitkové tábory v Terchovej pre deti z celej terchovskej doliny.  Tábory sú určené najmä pre deti vo veku 6 až 11 rokov.

Tábory budú prebiehať  denne od pondelka do piatku, v čase od 8:00 do 16:00, no deti si už v prípade potreby budete môcť priviesť od 7:30 a vyzdvihnúť si ich budete môcť do 16:30 hod.

Termíny táborov:

1. turnus       9.7. – 13.7.

2. turnus      23.7. – 27.7.

3. turnus      6.8. – 10.8.

4. turnus      20.8. – 24.8.

V skupine 7- 10 detí. Cena 99€/dieťa/týždeň

Cena zahŕňa: lektora angličtiny, učebné pomôcky, teplý obed, pitný režim, priestory

V prípade dostatočného záujmu budú skupiny zostavené nasledovne:

  • predškoláci, prváci a druháci
  • tretiaci, štvrtáci a piataci

Program dňa: Každý deň bude venovaný jednej téme. Deti sa počas dňa oboznámia v štyroch vyučovacích hodinách s témou dňa v anglickom jazyku a následne si vyskúšajú použitie naučených vedomostí v praxi. Spolu s lektorom sa po výučbe vyberú na športovú, turistickú či kultúrnu prechádzku, počas ktorej budú praktikovať to, čo sa naučili.

Cieľom tohto programu je zlepšiť komunikáciu v anglickom jazyku, vedieť sa vynájsť v praxi a nebáť sa komunikovať na verejnosti.

Okrem vzdelávania by sme však deti radi zapojili aj do pohybovo-športových aktivít, zorganizovali náučno-zábavné hry, ukázali im krásy vlastného kraja a priblížili miestnu kultúru. Chýbať nebudú ani piesne či hudobné nástroje.

Témy jednotlivých dní sú nasledovné:

1. deň – stravovanie a reštaurácia (In The Restaurant) – naučíme sa základnú slovnú zásobu jedál a nápojov a frázy ako si objednať v reštaurácii. Navštívime miestnu reštauráciu, kde sa deti budú musieť dorozumieť výhradne anglicky (s personálom to bude vopred dohodnuté).

2. deň – dedina a mesto (In The Village) – naučíme sa pomenovávať veci okolo seba, opisovať to, čo vidíme. Prejdeme sa po dedine, odvezieme terchovským vláčikom a výlet ukončíme hrami na Oravcovom.

3. deň – zvieratá a farma (On The Farm) – naučíme sa mnoho o ríši zvierat a slovnú zásobu spojenú so životom na farme. Navštívime Salaš na Rovnej hore a vyberieme sa na lúky pod Rozsutcom.

4. deň – moje obľúbené aktivity (My Favourite Day/ Activities) – naučíme sa rozprávať o svojich obľúbených aktivitách, koníčkoch a športoch. Vyberieme sa do zážitkového penziónu Jánošíkov dvor v Zázrivej, zahráme si golf a zapískame na píšťalách a fujare.

5. deň – zelený deň (Green Day) – v tento deň si povieme niečo o životnom prostredí a nutnosti správať sa ekologicky. Vyberieme sa do prírody, kde si vysvetlíme dopad neohľaduplného správania na našu prírodu – netriedenie odpadkov, výroba plastových obalov, používanie áut, plytvanie vody, znečistenie prostredia, atď.

V prípade nepriaznivého počasia bude program upravený.

Prihlasovať sa môžete telefonicky do 15.6.2018. Miesto Vám bude záväzne rezervované až po prijatí úhrady kurzu. Platba je záväzná, v prípade, že sa nebude môcť dieťa z určitých dôvodov zúčastniť, môže za seba poslať náhradníka, prípadne Vám ho pomôžeme nájsť my.  V prípade voľných miest je  možnosť prihlásenia sa aj po 15.6.2018.

Na konci tábora získavajú deti okrem praktických vedomostí a  skvelých zážitkov aj  diplom o absolvovaní tábora.

V prípade dostatočného záujmu je tu možnosť pripraviť program pre 12 – 14 ročné deti.

 

LETNÁ PRÍPRAVA NA STREDNÚ ŠKOLU

 V auguste ponúkame intenzívny letný jazykový kurz pre žiakov 9. ročníka (prípadne 8. ročníka). Ak ide vaše dieťa na strednú školu a má nedostatky v jazyku, má jedinečnú príležitosť prejsť si základmi a naučiť sa veci, ktoré bude potrebovať k plynulejšiemu prechodu na strednú školu. Vyučovanie bude prebiehať od 6.8. do 30.8, v pracovné dni od 17:00 do 19:00 hod., cena kurzu je 190€ (38 hodín výučby). Podmienkou sú minimálne štyria účastníci v kurze. Uzávierka prihlášok na letný intenzívny kurz je do 15.7.2017.

Bližšie informácie a možnosť prihlásiť sa získate u Gabriela Godu na 0915 118 765.