Jazyková škola Zelená planéta pripravila pre maturantov Prípravu na písomné maturity počas jarných prázdnin. V kurze si žiaci vyskúšajú svoju pripravenosť na maturitu na vzorových testoch a  precvičia si písanie slohových prác.

Kurz bude prebiehať od  pondelka do piatku, denne dve hodiny. Ponúkame obe úrovne B1 a B2. Cena kurzu je 50 €. Kurz otvoríme v prípade dostatočného počtu záujemcov pre každú jazykovú úroveň.  V prípade záujmu nás prosím čím skôr kontaktujte.

Zároveň Vám ponúkame možnosť štúdia anglického jazyka v skupinových ako aj individuálnych kurzoch. Učíme všetky vekové kategórie. Nové kurzy otvárame podľa záujmu počas celého roka. Ak potrebujete s čímkoľvek pomôcť v oblasti anglického jazyka, veľmi radi Vám pomôžeme.