Po ročnej prestávke v Terchovej opäť rozširujeme ponuku kvalitných kurzov anglického jazyka aj pre stredoškolákov a dospelých.

Individuálne, mini skupinové a skupinové kurzy budú začínať už v júli pod vedením lektora Gabriela Godu. Okrem štandardnej výučby v lete ponúkame doučovanie, prípravu na maturitu, prípravu na reparát, prípravu na vycestovanie za prácou do zahraničia a konverzácie. V ponuke sú aj preklady z/do anglického jazyka a tlmočenie.

V tomto školskom roku 2015/2016 úspešne realizujeme výučbu detí materských a základných škôl v Terchovej a Belej. Výučba prebieha do 23.6.2016! Všetkým deťom a ich rodičom ďakujeme za ich priazeň a opäť sa tešíme na spoločné hodiny v septembri. V septembri budeme takisto otvárať nové kurzy pre nových záujemcov. Predbežne si môžete rezervovať miesto už počas letných prázdnin.

Bližšie informácie o možnostiach štúdia získate na telefónom čísle 0915 118 765.