V týchto dňoch prebieha zápis do kurzov Zelenej planéty. Kurzy plánujeme priebežne otvárať v druhej polovici septembra.

Existujúcich žiakov, ktorí sa s nami učili už minulý školský rok budeme automaticky kontaktovať telefonicky pre overenie záujmu pri pokračovaní štúdia.

Noví záujemcovia o kurzy sa môžu nezáväzne prihlásiť vypísaním návratiek a odovzdaním svojim triednym učiteľom. Následne budete kontaktovaní zástupcom jazykovej školy a dostanete podrobnejšie informácie k štúdiu.

Ak ste návratku neobdržali, môžete sa bližšie informovať na telefónnom čísle 0915 118 765.